#GamvisMania Competitie

#GAMVISMANIA-COMPETITIE

DE #GAMVISMANIA-WEDSTRIJD IS DOEL VOOR ALLE FAMILIEFILMEN EN FOTOGRAFEN OP INSTAGRAM! VOOR WIE EEN GOED PUNT LEEFT, EXPERIMENT EN ZIET VOOR PERFECTIE. ZIJ GELOVEN DAT ELK RECORD HOLLYWOOD-KWALITEIT KAN ZIJN EN EEN RODE LOPER VERDIENT. DIT IS VOOR U. WE HEBBEN DE #GAMVISMANIA-WEDSTRIJD EN PRIJS VOORBEREID: EEN COUPON VAN 100 EUR DIE WORDT UITGEGEVEN IN DE WWW.GAMVIS.EU ONLINE WINKEL

REGELS VAN DE WEDSTRIJD:
§ 1
ALGEMENE BEPALINGEN VAN HET REGLEMENT
1. DE COMPETITIE WORDT GEORGANISEERD DOOR GAMVIS MARCIN NAKLICKI, JARZEBSKIEGO 1/44, 01-853 WARSCHAU
2. DE WEDSTRIJD ORGANISATOR IS DE OPRICHTER VAN DE PRIJS IN DE VORM VAN EEN CADEAUBON MET EEN WAARDE VAN 100 EUR (HONDERD EURO). PRIJS GEKOZEN DOOR U ONTVANGT DE JURY, DIE OP HET AFGESPROKEN TIJDSTIP PLAATS ZAL NEMEN OM POST TE TONEN WAARIN HET PRODUCT GAMINGOWYM SEATS EN MERKEN GAMVIS FANPGAE MARKEREN OP HET OFFICIEEL GENOEMDE ACCOUNT INSTAGRAM @GAMVISOFFICIAL EN ZAL WORDEN GENOEMD TRACK FANPAGE @GAMVISOFFICIAL INSTAGRAM.

4. DE WEDSTRIJD WORDT GEHUISD OP EEN OFFICIËLE @GAMVISOFFICIAL – ACCOUNT OP INSTAGRAM.

5. DEZE VERORDENING IS DE BASIS VOOR DE WEDSTRIJD EN BEPAALT DE RECHTEN VAN HAAR DEELNEMERS.

§ 2
DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD
1. EEN DEELNEMER VAN DE WEDSTRIJD KAN EEN LEEFTIJD VAN NATUUR, VOLLEDIGE WETTELIJKE CAPACITEIT ZIJN, DIE EEN CONSUMENT IS IN DE ZIN VAN ART. 221 K.C., WOONEND OP HET GRONDGEBIED VAN DE REPUBLIEK POLEN EN HEEFT EEN ACCOUNT ACCOUNT OP DE PORTAAL: WWW.INSTAGRAM.COM.
2) DEELNEMERS ZIJN MENSEN DIE EEN WEDSTRIJDPLAATS IN HUN INSTAGRAM-ACCOUNT HEBBEN GEPLAATST EN ZULLEN EEN INSTAGRAM-ACCOUNT VOLGEN MET DE NAAM @GAMVISOFFICIAL
3. DE PROMOTIE DEELNEMERS KUNNEN GEEN WERKNEMERS ZIJN VAN DE ORGANISATOR OF WERKNEMERS VAN ONDERNEMINGEN DIE AANGESLOTEN ZIJN BIJ DE ORGANISATOR. KUNNEN NIET DEELNEMEN AAN DE PROMOTIE: ECHTGENOTEN, KINDEREN, OUDERS EN DE BETEKENIS VAN PERSONEN GENOEMD IN §2, PUNT 1 EN 2.

§ 3
PRINCIPES VOOR HET SELECTEREN VAN DE WINNAARS
1. DE WINNAAR VAN DE WEDSTRIJD ZAL WORDEN BESLIST DOOR HET BESLUIT VAN HET WEDSTRIJDHOOFDSTUK DAT VOOR DIT DOEL IS GOEDGEKEURD IN DE VORM VAN TWEE PERSONEN, DIE ELKE EERSTE DAG VAN DE MAAND ZAL WINNEN. DE RESULTATEN WORDEN AANGEKONDIGD OP DE REKENING OP INSTAGRAM VAN DE ORGANISATOR.
2. DE MEDEWERKERS VAN DE ORGANISATOR ZULLEN DE JUISTE TEKENING VERZOEKEN.

3. INDIEN MINDER DAN 25 MENSEN IN EEN GEGEVEN KALENDERMAAND VAN DE WEDSTRIJD AANVRAGEN, HEEFT DE ORGANISATOR HET RECHT DE PRIJS IN DEZE MAAND TE WEIGEREN.

§ 4
PRIJZEN IN DE WEDSTRIJD
1. DE PRIJS WORDT GESPONSORD DOOR DE WEDSTRIJD ORGANISATOR.
OP DE MANIER VAN DE BESLISSING VAN HET WEDSTRIJDHOOFDSTUK, ZAL ER EEN WINNAAR WORDEN GEKOZEN, DIE EEN CADEAUKOPJE VAN 100 EUR (HONDRED EURO) ONTVANGT OM TE GEBRUIKEN IN DE INTERNETSTORE WWW.GAM.

§ 5
KLACHTENPROCEDURE
1. KLACHTEN MET BETREKKING TOT DE PROMOTIE-GERELATEERDE ZAKEN MOETEN BINNEN 14 (VIERTIEN) DAGEN WORDEN INGEDIEND BIJ DE ORGANISATOR MET DE RECHTVAARDIGING OP HET E-MAILADRES: INFO@GAMVIS.EU MET EEN BESCHRIJVING WEDSTRIJD OP INSTAGRAM.
2. KLACHTEN DIE WORDEN INGEDIEND NA DE TERMIJN DIE IS AANGEGEVEN IN DEEL 1 VAN DEZE ALINEA, ZULLEN NIET WORDEN ONDERZOCHT.
3. KLACHTEN WORDEN DOOR DE ORGANISATOR BINNEN 30 (DERTIG) DAGEN NA DE DATUM VAN ONTVANGST BEHANDELD.

§ 6
PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING
1. DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE DEELNEMERS VAN DE WEDSTRIJD ZULLEN WORDEN VERWERKT VOOR HET DOEL VAN DE WEDSTRIJD, DE WINNAARS SELECTEREN EN MET HET OOG OP DE TOEKENNING, UITGIFTE, ONTVANGST EN VASTSTELLING VAN DE PRIJZEN.
2. DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE DEELNEMERS VAN DE WEDSTRIJD ZULLEN WORDEN GEBRUIKT IN OVEREENSTEMMING MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE ZIJN GEDEFINIEERD IN DE HANDELING VAN 29 AUGUSTUS 1997 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS (CONSTANT TEXT: JOURNAL OF LAWS VAN 2002, NR. 101, ITEM 926). DE PERSOONLIJKE GEGEVENSBEHEERDER IS GAMVIS MARCIN NAKLICKI.
3. HET VERSTREKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS IS VRIJWILLIG. ELKE DEELNEMER HEEFT MET NAME HET RECHT OM UW PERSOONSGEGEVENS TE INSPECTEREN EN TE CORRIGEREN, WIJZIGEN EN VERZOEKEN OM VERWIJDERING.

§ 7
RECHT OP GEBRUIK VAN MATERIAAL EN BETALING.
1. DEELNEMERS VAN DE WEDSTRIJD ONTVANGEN GEEN ENKELE VERGOEDING VOOR DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD OF VOOR LATER GEBRUIK DOOR DE ORGANISATOR VAN HET DOOR HEN GEPLAATSTE COMMENTAAR.

§ 8
SLOTBEPALINGEN
1. DIT REGLEMENT IS BESCHIKBAAR OP VERZOEK VAN DEELNEMERS AAN DE WEDSTRIJD.
2. IN ZAKEN DIE NIET DOOR DE REGELGEVING WORDEN GEREGLEMENTEERD, ZIJN DE REGLEMENTEN VAN DE CIVIELE CODE VAN TOEPASSING.
3. DE ORGANISATOR BEHOUDT HET RECHT VOOR OM HET REGLEMENT TE WIJZIGEN, WAARBIJ DE WIJZIGINGEN VAN HET REGLEMENT MOGELIJK GEEN INVLOED HEBBEN OP HET RECHT VAN DE DEELNEMER OP DE PRIJS.
ELKE GESCHILLEN DIE KUNNEN VOORKOMEN TUSSEN DE PROMOTIE-ORGANISATOR EN HAAR DEELNEMERS ZULLEN WORDEN BESCHOUWD DOOR DE RECHTER DIE BEVOEGD IS VOOR DE ZETEL VAN DE ORGANISATOR

GRATIS LEVERING

Wij bieden een verzekerde GLS levering.

2 JAAR GARANTIE

Garantie van 2 jaar op alle stoelen.

GRATIS Retour

Je kunt het product binnen 14 dagen na aankoop retourneren.

SSL VEILIG BETALEN

Veiligheid van betalingen wordt gegarandeerd door SSL Certificaat.